ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor för tjänster och försäljning.

Välkommen till hemsidan Performer 8!

DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR DESSA TJÄNSTE- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR NOGGRANT (DESSA ”VILLKOR”, ”VILLKOREN”) INNAN DU BESÖKER, ANVÄNDER, PRENUMERERAR PÅ ELLER GÖR EN BESTÄLLNING FRÅN www.se.performer8.com ELLER ANDRA SAJTER KOPPLADE TILL DESSA VILLKOR.

DESSA VILLKOR INNEHÅLLER FRISKRIVNINGAR GÄLLANDE GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANSVAR, INKLUSIVE VID SKILJEMÅL OCH PROVISIONER OM JURIDISKA ÅTGÄRDER I VILKA DU FRÅNSKRIVER DIG RÄTTEN TILL DOMSTOLSFÖRHANDLING, RÄTTEN TILL DOMSTOLSBESLUT MED JURY SAMT RÄTTEN TILL ATT DELTA I EN JURIDISK ÅTGÄRD I GRUPP (SE SEKTIONERNA 8, 9, 10, 16, 17 OCH 18). SKILJEDOM ÄR OBLIGATORISKT OCH ÄR DET ENDA SÄTTET ATT LÖSA ALLA EVENTUELLA TVISTER SÅVIDA INGET ANNAT ANGES I SEKTION 18 HÄRUNDER. DESSA VILLKOR UTGÖR EN AVGÖRANDE GRUND FÖR VÅRT AVTAL.

Användningen av www.se.performer8.com (“hemsidan”), som ägs och drivs av Wolfson Brands (U.K.), Ltd. (”Wolfson”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), styrs av dessa villkor. Vi erbjuder hemsidan, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns på hemsidan, till dig, användaren, under villkoret att du godkänner dessa villkor. Genom att besöka, använda, prenumerera på eller göra en beställning via hemsidan godkänner du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren i sin helhet får du inte använda hemsidan på något sätt.

DETTA ÄR ETT BINDANDE AVTAL. DESSA VILLKOR I KOMBINATION MED VÅR INTEGRITETSPOLICY OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY UTGÖR ETT JURIDISKT BINANDE AVTAL (”AVTALET”) MELLAN DIG OCH OSS. AVTALET STYR DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV HEMSIDAN OCH DE TJÄNSTER VI ERBJUDER, EVENTUELLA BESTÄLLNINGAR DU GÖR VIA HEMSIDAN, ÖVER TELEFON ELLER PÅ ANDRA GODKÄNDA SÄTT, SAMT DIN ANVÄNDNING ELLER FÖRSÖK TILL ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ ELLER VIA HEMSIDAN. VÄNLIGEN SKRIV UT OCH SPARA EN KOPIA PÅ DETTA AVTAL FÖR REFERENS.

Navigera villkoren

 1. VILLKOR FÖR WEBBUTIK
 2. UPPFÖRANDE PÅ HEMSIDAN, RESTRIKTIONER OCH ALLMÄNNA VILLKOR
 3. VÅR INTEGRITETSPOLICY OCH ANVÄNDNING AV COOKIES
 4. INFORMATION SOM DU DELAR
 5. PÅLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSENLIGHET GÄLLANDE INFORMATION
 6. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER
 7. PRODUKTER ELLER TJÄNSTER
 8. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KOMMER ATT VARIERA
 9. INGEN MEDICINSK DIAGNOS ELLER BEHANDLING
 10. MATALLERGIER OCH ANDRA HÄLSOFRISKRIVNINGAR
 11. BETALNINGS- OCH KONTOUPPGIFTERS KORREKTHET
 12. BESTÄLLNINGAR OCH GODKÄNNANDE; BETALNINGSMETOD
 13. FRAKTAVGIFTER
 14. AVBOKNINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY
 15. ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK, RECENSIONER OCH ANDRA INSKICK
 16. FRISKRIVNING GÄLLANDE GARANTIER
 17. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
 18. TVISTLÖSNING GENOM BINDANDE SKILJEDOM OCH UNDANTAG FRÅN GRUPPÅTALAN
 19. ANDRA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER FRÅN WOLFSON
 20. ERSÄTTNING
 21. MEDDELANDE OCH UTTAGNINGSPROCEDURER; COPYRIGHT-AGENT
 22. INGEN DISPENSKLAUSUL
 23. GÄLLANDE LAGAR OCH PLATS
 24. HÄNDELSER UTOM WOLFSONS KONTROLL – FORCE MAJEURE
 25. ÖVERLÅTNING
 26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
 27. DINA ÖVRIGA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER
 28. AVSKÄRNING OCH UNDANTAG
 29. VILLKOR OCH UPPSÄGNING
 30. HELA AVTALET
 31. ÄNDRINGAR I AVTALET
 32. KONTAKTUPPGIFTER
 33. FÖRETAGSADRESS

1.VILLKOR FÖR WEBBUTIK


Genom att acceptera dessa villkor representerar du att du är av myndig ålder i det land eller den provins där du bor, eller att du är myndig i det land eller den provins där du bor och att du har gett oss tillstånd att låta en minderårig som du är förmyndare över att använda denna hemsida.

Du får inte använda våra produkter i olagligt eller otillåtet syfte, och får inte heller använda denna hemsida eller de tjänster som erbjuds på hemsidan på ett sätt som bryter mot lagen i ditt land eller din provins (inklusive men inte begränsat till copyright-lagar).

Du får inte skicka maskar, virus eller kod av en skadlig natur.

Ett brott mot dessa villkor resulterar i omedelbar uppsägning av dina tjänster på hemsidan samt åtkomst till hemsidan.

2.UPPFÖRANDE PÅ HEMSIDAN, RESTRIKTIONER OCH ALLMÄNNA VILLKOR

Alla aspekter av vår hemsida skyddas av amerikanska och internationella copyright-lagar, trademarks och andra lagar gällande intellektuell egendom, inklusive allt innehåll, information, designelement, textmaterial, logotyper, taglines, metatags, hashtags, bilder, användarberättelser, personliga berättelser, ikoner, video och ljudklipp, samt nerladdningar. Inget material på hemsidan får kopieras, återproduceras, distribueras, återpubliceras, uppladdas, visas, postas eller skickas på något vis. Wolfson har exklusiv världsomspännande rättighet till Performer 8:s trademarks och logotyp, och användningen av dem är strängt förbjuden. Inget i detta avtal ger dig rätten att använda, kopiera, registrera som domännamn, återproducera eller på annat vis visa logotyper, taglines, varumärkesskyddade namn, copyright-skyddat material, patent, handelshemligheter eller sekretessbelagd information som ägs eller är licensierad av Wolfson.

Wolfson ger dig en återkallningsbar, begränsad, icke-exklusiv, royalty-fri, icke-överföringsbar licens att använda hemsidan, under fortsatt strikt efterlevnad av dessa villkor. De accepterar att du inte får något ägandeskap av något material som skyddas av lagar gällande intellektuell egendom.

Din användning av information eller material från denna hemsida är helt på egen risk. Det är ditt ansvar att säkerställa att produkter, tjänster och information som finns på hemsidan lever upp till dina specifika krav.

Vi förbehåller oss rätten att neka tjänster till vem som helst, när som helst, oavsett anledning.

Du förstår att dina uppgifter (exklusive bankkortuppgifter) kan skickas i okrypterat format och involvera (a) överföring över flera nätverk; och (b) förändringar för att leva upp till tekniska krav från de anslutna nätverken eller enheterna. Bankkortuppgifter krypteras alltid vid överföring till andra nätverk.

Du går med på att inte återproducera, kopiera, sälja, återsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, använda tjänsten eller få tillgång till tjänsten eller någon kontakt på hemsidan som tjänsten levereras genom, utan skriftligt tillstånd från oss.

Utöver övriga förbud som anges i dessa villkor är det förbjudet att använda hemsidan eller dess innehåll: (a) i olaga syfte; (b) för att uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, nationella eller regionala lagar, regler eller lokala förordningar; (d) att kränka eller bryta mot våra intellektuella egendomsrättigheter eller andras intellektuella egendomsrätt; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att ange falsk eller missvisande information; (g) att ladda upp eller skicka virus eller andra typer av skadlig kod som kan användas på ett sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller relaterade hemsidor, andra hemsidor, eller internet som helhet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för spam, phishing, pharming, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) i obscena eller omoraliska syften; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna kring tjänsten eller någon relaterad hemsida, andra hemsidor eller internet som helhet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller relaterad hemsida om du bryter mot något av dessa villkor.

Rubrikerna som används i detta avtal är bara för smidighet och begränsar eller påverkar inte villkoren.

3.VÅR INTEGRITETSPOLICY OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi respekterar din integritet och användning och skyddet av dina icke-offentliga personuppgifter. Vår integritetspolicy styr hur vi hanterar personliga uppgifter som du skickar in. Du hittar vår integritetspolicy . Wolfson förbehåller sig rätten att då och då ändra policyn. Vår integritetspolicy är en del av detta avtal genom referens.

Denna hemsida använder cookies för att bevaka användares preferenser på hemsidan. Om du tillåter cookies kan vi samla in information från dig när du:

 • Besöker hemsidan och andra hemsidor kopplade till den.
 • Registrerar dig och köper produkter eller tjänster på hemsidan.
 • Deltar i erbjudanden, tävlingar, kundenkäter eller andra enkäter.
 • Kontaktar oss, till exempel genom att skriva eller ringa till vår kundtjänst.

För mer information, se vår Integritetspolicy.

4.INFORMATION SOM DU DELAR

Du går i god för att de uppgifter du ger oss, till exempel i anslutning till ett köp, är sanningsenliga och korrekta. Du ansvarar själv för att hålla ditt användarnamn och lösenord som du använder för att komma åt ditt Wolfson-konto hemliga.

5.PÅLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSENLIGHET GÄLLANDE INFORMATION

Även om vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information på hemsidan, kan vi inte garantera att all information alltid är aktuell och/eller korrekt. Ibland kan det förekomma information på hemsidan eller i de tjänster som hemsidan innehåller som är felaktig eller utesluter något gällande en produktbeskrivning, prissättning, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella sådana fel, och att ändra eller uppdatera informationen eller avbryta beställningar om information i tjänsten eller på en relaterad hemsida är felaktig, när som helst och utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Materialet och informationen som finns på hemsidan är allmän och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för beslutsfattande utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer tidsenliga informationskällor. Att förlita sig på informationen på den här hemsidan görs på egen risk.

Hemsidan kan innehålla historisk information. Historisk information är i sig inte nödvändigtvis aktuell och erbjuds endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på hemsidan när som helst, men vi har inga skyldigheter att uppdatera information på hemsidan förutom när det krävs enligt lag. Du erkänner att det är ditt eget ansvar att bevaka förändringar på hemsidan. Inga specificerade uppdateringar eller datum för ändringar i tjänsten eller på relaterade hemsidor ska ses som en indikation på att all information i tjänsten eller på relaterade hemsidor har modifierats eller uppdaterats.

6.ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priser på våra produkter kan ändras utan förvarning inför framtida köp.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta en tjänst (eller en del av eller innehållet i tjänsten) utan förvarning.

Vi kan inte hållas ansvariga inför dig eller en tredje part gällande modifikationer, prisändringar eller att tjänsten avslutas.

7.PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga på nätet via hemsidan.

Vi har gjort allt vi kan för att visa färger och bilder på våra produkter på hemsidan så korrekt som möjligt. Vi kan inte garantera att din dataskärm eller andra enheters skärmar visar färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till specifika personer, geografiska områden eller juridiska områden. Vi kan utnyttja denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter och tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produkters prissättningar kan ändras när som helst och utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att sluta erbjuda en produkt när som helst. Alla erbjudanden av produkter eller tjänster på denna hemsida är ogiltiga på platser där de förbjuds.

Vi garanterar inte att kvalitén på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig lever upp till dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten korrigeras.

8.DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KOMMER ATT VARIERA


Alla har en unik kropp och historik, och därför varierar individuella resultat vid användning av våra produkter. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT VARIERAR BEROENDE PÅ FAKTORER UNIKA FÖR DIG, SOM TILL EXEMPEL DIN HÄLSA, GENER, DIET OCH TRÄNINGSNIVÅ.

9.INGEN MEDICINSK DIAGNOS ELLER BEHANDLING

Wolfson har som mål att hjälpa dig ”leva livet bättre” och förbättra din livsstil. Du förstår dock att våra produkter INTE är läkemedel, och att våra produkter och utlåtanden på hemsidan eller på annat sätt delade med dig via e-post och annan kommunikation aldrig har utvärderats av amerikanska Food and Drug Administration (FDA), samt att våra produkter och informationen som delges dig INTE är ämnade att diagnostisera, behandla, bota, lindra eller förebygga några sjukdomar, varken akuta eller kroniska. De är ämnade att assistera dig i att ”leva livet bättre”.

Wolfson strävar efter att ge dig korrekt information om våra produkter. Du förstår och accepterar att informationen som Wolfson delger om våra produkter har fåtts från fristående tredje parter såsom vetenskapliga rapporter, vetenskapliga artiklar, nyhetsagenturer och forskningsinstitut. Wolfson garanterar inte och representerar inte att sådan information är felfri, och Wolfson representerar inte och står inte bakom några tredje parter eller de metoder som de använt för att nå sina slutsatser. Alla produktspecifikationer, uppgifter om prestanda och annan information på hemsidan är bara för informella och illustrativa syften och utgör inte någon garanti för eller representation av att produkterna lever upp till sådana specifikationer eller prestandauppgifter. Wolfson garanterar och representerar inte att dina resultat kommer att matcha de som andra som använt produkterna har upplevt.

Som med alla kosttillskott bör du konsultera en läkare innan du använder Wolfsons produkter. Vänligen sluta använda produkterna om du upplever några biverkningar.

10.MATALLERGIER OCH ANDRA HÄLSOFRISKRIVNINGAR

Om du har matallergier eller individuella eller historiska sjukdomar inom familjen, är det extra viktigt att du talar med en läkare innan du använder Wolfsons produkter.

11.BETALNINGS- OCH KONTOUPPGIFTERS KORREKTHET

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar som du gör från oss. Vi kan efter vårt eget beslut begränsa eller avbryta antal som beställts per person, hushåll eller beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar gjorda av eller under samma kundkonto, med samma bankkort, och/eller beställningar som har samma frakt och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka informera dig genom att mejla eller ringa till den adress eller det telefonnummer som angetts när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som vi bedömer kan vara gjorda av återförsäljare eller distributörer.

Du går med på att ange aktuella, fullständiga och korrekta köp- och kontouppgifter för alla köp som görs i vår butik. Du går med på att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive mejladress, bankkortnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra din transaktion och kontakta dig vid behov.

12.BESTÄLLNINGAR OCH GODKÄNNANDE; BETALNINGSMETOD

Du går med på att alla produkter eller tjänster som du köper från oss och/eller via vår hemsida kommer att användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du går med på att inte sälja, distribuera eller exportera några produkter som du beställer från denna hemsida.

Vi kan behöva ytterligare uppgifter om din beställning om obligatorisk information saknas eller är felaktig, och kan avbryta eller begränsa en beställning när som helst efter att den gjorts. Din elektroniska bekräftelse eller annan form av bekräftelse innebär inte att vi godkänner din beställning. Du måste omedelbart kontakta oss på för att begära en ändring eller att avbryta en pågående beställning. Vänligen hänvisa till sektion XIV härunder för mer information. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller neka leverans till vem som helst oavsett anledning. Om vi nekar din beställning återbetalas du till det kort du använde vid köpet.

Din beställning är beroende av att du godkänner detta avtal på nytt. När vi har mottagit din godkända beställning och en verifierad betalning sätter vi omedelbart din beställning i kö för frakt och leverans. Alla beställningar är beroende av tillgänglighet. Vi informerar dig om någon produkt inte är tillgänglig, det förväntade datumet för tillgänglighet, och kan komma att erbjuda en alternativ produkt. Om tillgängligheten av en produkt är försenad och du inte önskar ersätta den, avbryter vi på din begäran din beställning och om redan betalat återbetalar vi dig för den specifika beställningen till ditt betalkort.

Vi accepterar inte beställningar från återförsäljare, grossister eller kunder som säljer vidare eller har som avsikt att sälja vidare produkter som erbjuds på denna hemsida. Om vi upptäcker att du gör beställningar med avsikt att sälja produkter vidare som erbjuds på denna hemsida kommer vi omedelbart att avbryta din beställning och stänga ditt konto. Vi kan även, som ett val, sträva efter juridiska handlingar enligt gällande lagar. Om ditt agerande kan vara bedrägeri, som till exempel att köpa eller försöka köpa produkter genom användningen av falska eller stulna kort, rapporterar vi detta till federala, statliga och/eller lokala myndigheter och vidtar ytterligare juridiska åtgärder om det anses lämpligt av Wolfson.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till specifika personer, geografiska områden eller juridiska regioner. Vi kan utöva denna rätt utifrån individuella fall och efter vårt eget och exklusiva beslutsfattande.

Alla listade priser är i amerikanska dollar och alla betalningar sker i amerikanska dollar. Du kan göra en Performer 8-beställning med Visa, MasterCard eller American Express kredit- eller debitkort. Vi erbjuder även Köp Nu, Betala Senare som betalningsmetod.

Din betalningsmetod debiteras med beskrivningen ”Performer 8”.

13.FRAKTAVGIFTER


Om inget annat anges på hemsidan vid köptillfället förbehåller vi oss rätten att lägga till tillämpliga frakt- och hanteringsavgifter till din beställning. Om inget annat anges kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att utföra din beställning inom rimlig tid efter mottagandet av din korrekt ifyllda och verifierade beställning. Exakt information som leveransadress och telefonnummer krävs. Även om vi kan tillhandahålla leveranstidsramar eller uppskattade datum, så är sådana datum uppskattningar i god tro och kan komma att ändras. Du förstår vidare att produkttillgängligheten kan vara begränsad och att vissa produkter kanske inte är tillgängliga för omedelbar leverans. Om din beställning blir försenad kommer vi att kontakta dig på den e-postadress du angav när du gjorde beställningen. Vi kan inte hållas ansvariga för någon form av förlust, skada, kostnad eller utgift relaterad till eventuell försening i leverans eller sådant som orsakats av en tredje parts transportör eller annan leveranstjänst som inte ägs eller kontrolleras av oss. Risken för förlust och äganderätt för sådana föremål övergår till dig vid vår leverans till tredjepartstransportör. Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar där den angivna leveransadressen ligger inom en geografisk region som vi inte betjänar.

14.AVBOKNINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY


Du har rätt att avbryta din beställning oavsett anledning innan produkten skickats till dig, men senast fyrtioåtta (48) timmar efter din beställning.

Det enklaste sättet att avbryta en beställning på är att skicka ett skriftligt meddelande om avbokning via e-post till .

För återbetalningar efter att du har mottagit din produkt är vi så säkra på våra produkter att vi backar dem med en 60-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se gärna vår   för mer information innan du köper. 

15.ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK, RECENSIONER OCH ANDRA INSKICK

Hos Wolfson är vi glada över att höra från våra kunder och välkomnar deras kommentarer angående våra produkter och tjänster. Rekommendationer representerar den unika upplevelsen hos den individ som tillhandahåller vittnesmål och återspeglar inte nödvändigtvis den erfarenhet du själv kan komma att ha när du använder våra produkter och tjänster. Dina resultat kommer att variera. Om du skickar ett omdöme, en produktrecension eller annat uttalande till Wolfson, eller publicerar ett omdöme, en produktrecension eller annat uttalande i andra medier, inklusive sociala medier, ger du oss den oåterkalleliga, världsomspännande och royaltyfria rätten och licensen att använda ditt uttalande och all annan information som du tillhandahåller i samband med det i alla former av media utan någon ersättning till dig. Du avstår från alla anspråk på moraliska rättigheter.

Denna hemsida kan innehålla en mängd olika funktioner, såsom anslagstavlor, bloggar, chattrum och e-posttjänster, som tillåter feedback till oss och interaktion i realtid mellan användare, och andra funktioner som tillåter användare att kommunicera med andra. Ansvaret för vad som läggs upp på anslagstavlor, bloggar, chattrum och andra offentliga inläggsområden på hemsidan, eller som skickas via någon e-posttjänst på hemsidan, ligger hos varje användare – du är ensam ansvarig för det material du lägger upp eller skickar. Vi kontrollerar inte meddelanden, information eller filer som du eller andra kan tillhandahålla via hemsidan. Det är ett villkor för din användning av hemsidan att du inte:

 • Begränsar eller hindrar andra användare från att använda och njuta av hemsidan.
 • Använder hemsidan för att lossas vara en annan person eller entitet, eller falskt påstår eller felrepresenterar din koppling till en person eller entitet.
 • Stör servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla hemsidan eller dess funktioner, eller inte lyder krav, procedurer, policyer eller regler för de nätverk vi använder för att tillhandahålla hemsidan.
 • Använder hemsidan för att uppmuntra andra att utföra olagliga aktiviteter eller orsaka personskada eller egendomsskada på någon person.
 • Får obehörig åtkomst till hemsidan, eller något konto, datasystem eller nätverk som är anslutet till denna hemsida, med hjälp av till exempel hackning, lösenordsutvinning eller andra otillåtna metoder.
 • Erhåller eller försöker erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via denna hemsida.
 • Använder hemsidan för att publicera eller överföra olaglig, hotfull, kränkande, ärekränkande, obscen, vulgär, pornografisk, profan eller oanständig information av något slag, inklusive utan begränsning alla överföringar som utgör eller uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, ge leda till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag.
 • Använder hemsidan för att publicera eller överföra all information, programvara eller annat material som kränker eller gör intrång på andras rättigheter, inklusive material som är ett intrång i integritets- eller publicitetsrättigheter eller som är skyddat av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt, eller härledda verk med avseende på detta, utan att först ha inhämtat skriftligt tillstånd från ägaren eller rättighetsinnehavaren.
 • Använder hemsidan för att publicera eller överföra information, programvara eller annat material som innehåller virus eller andra skadliga komponenter.
 • Använder hemsidan för att publicera, överföra eller på något sätt utnyttja information, programvara eller annat material för kommersiella ändamål, eller som innehåller reklam.
 • Använder hemsidan för att annonsera eller uppmana någon att köpa eller sälja produkter eller tjänster, eller för att göra donationer av något slag, utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.
 • Samlar in e-postadresser eller annan personlig information som har publicerats av andra användare på hemsidan i marknadsföringssyften.

Vi kan vara värd för anslagstavlor, chattar och andra privata/offentliga forum på hemsidan och på andra plattformar. Varje användare som inte följer villkoren i detta avtal kan uteslutas från och nekas fortsatt åtkomst till anslagstavlor, grupper, chattar eller andra sådana forum i framtiden. Wolfson och dess utsedda agenter kan ta bort eller ändra användarskapt innehåll när som helst av vilken anledning som helst. Anslagstavlor, chattar och andra offentliga forum är avsedda att fungera som diskussionscenter för användare och prenumeranter. Information och innehåll som publiceras i dessa offentliga forum kan tillhandahållas av Wolfsons personal, Wolfsons externa bidragsgivare eller av användare som inte är kopplade till Wolfson, av vilka några kan använda anonyma användarnamn. Wolfson frånsäger sig uttryckligen allt ansvar och stöd och gör inga påståenden om giltigheten av åsikter, råd, information eller uttalanden som gjorts eller visas i dessa forum av tredje part, och vi är inte heller ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i sådana inlägg eller för hyperlänkar inbäddade i meddelanden. Under inga omständigheter kan vi, våra dotterbolag, leverantörer eller agenter hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av din tillit till information som erhållits via dessa forum. De åsikter som uttrycks i dessa forum är endast deltagarnas åsikter och återspeglar inte Wolfsons eller något av dess dotterbolags åsikter.

Wolfson har ingen som helst skyldighet att övervaka något av innehållet eller inläggen på anslagstavlor, i chattrum eller på andra offentliga forum på hemsidorna. Du bekräftar dock och samtycker till att vi har den absoluta rätten att övervaka desamma efter eget gottfinnande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra, redigera, vägra att publicera eller ta bort inlägg eller innehåll, helt eller delvis, av någon anledning, och att avslöja sådant material och omständigheterna kring deras överföring till tredje part för att tillfredsställa alla tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller myndighetsbegäranden och för att skydda oss själva, våra kunder, sponsorer, användare och besökare.

16. FRISKRIVNING GÄLLANDE GARANTIER FÖRUTOM DÄR DET FÖRBJUDS ENLIGT LAG:

HEMSIDAN OCH ALLT DESS INNEHÅLL EBJUDS PÅ EN ”SOM ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIG” BASIS UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. VI GÖR INGA GARANTIER OM, OCH FRÅNSKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN REPRESENTATIONER OCH GARANTIER OM, PÅLITLIGHET, TIDSENLIGHET, KVALITET, LÄMPLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET OCH/ELLER FULLSTÄNDIGHET GÄLLANDE INFORMATION PÅ HEMSIDAN. VI REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE, OCH FRÅNSKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN: (A) ATT ANVÄNDNINGEN AV HEMSIDAN ÄR SÄKER, TIDSENLIG, OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ELLER ATT DEN FUNGERAR I KOMBINATION MED ANNAN HÅRDVARA, MJUKVARA, SYSTEM ELLER DATASYSTEM; (B) ATT HEMSIDAN ELLER TJÄNSTERNA LEVER UPP TILL DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (C) ATT LAGRAD DATA ÄR KORREKT ELLER PÅLITLIG, (D) ATT KVALITÉN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER FÅS GENOM HEMSIDAN LEVER UPP TILL DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (E) ATT FEL ELLER PROBLEM MED HEMSIDAN KOMMER ATT RÄTTAS TILL, ELLER (F) ATT HEMSIDAN ELLER SERVRARNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ALLA VILLKOR, REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, OAVSETT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTODDA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ELLER ATT EN TREDJE PARTS RÄTTIGHETER INTE ÖVERSKRIDS, FRÅNSKRIVS OSS HÄRMED TILL DEN MAXIMALA MÖJLIGA MÅN SOM LAGEN TILLÅTER.

17. BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

INGET I DESSA VILLKOR EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR NÅGOT TILLSTÅND, GARANTIER, RÄTTIGHETER ELLER ANSVAR SOM INTE LAGLIGT KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER GÄLLANDE LAGAR. DÄRMED ÄR DET BARA BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR LAGLIGA I DITT JURIDISKA OMRÅDE SOM GÄLLER JUST DIG, OCH I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR TILL DEN MAXIMALA NIVÅ SOM TILLÅTS.

WOLFSON ELLER DESS ANSTÄLLDA, AGENTER, SAMARBETSPARTNERS ELLER LICENSUTGIVARE KAN INTE STÅ TILL SVARS FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFENLIGA ELLER KONSEKVENSENLIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNINGAR SKADOR BASERADE PÅ DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÄGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER TREDJE PARTS HEMSIDOR, DIN ANVÄNDNING ELLER FÖRSÖKTA ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA, ELLER KRAV RELATERADE TILL INTEGRITETSPOLICYN ELLER ÅTERBETALNINGSPOLICYN. WOLFSONS MAXIMALA ANSVAR I SAMBAND MED PRODUKTEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA KAN ALDRIG ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM DU BETALAR FÖR PRODUKTERNA SOM DEN PÅSTODDA FÖRLUSTEN HÄRSTAMMAR FRÅN, ELLER ETTUSEN DOLLAR ($1,000 USD), VAD SOM ÄN ÄR STÖRST. BEGRÄNSNINGARNA I DENNA SEKTION SKA GÄLLA OAVSETT OM SÅDANT ANSVAR ÄR BASERAT PÅ AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT, ÄVEN OM WOLFSON HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA, OCH/ELLER OM BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVTAL MISSLYCKAS I DERAS ESSENTIELLA SYFTE.

FÖRUTOM DÄR ANNARS FÖRBJUDET ENLIGT LAG KAN WOLFSONS PARTNERS ELLER ANSTÄLLDA, DIREKTÖRER, INTRESSENTER, OBEROENDE ENTREPRENÖRER, TELEKOMMUNIKATÖRER OCH/ELLER AGENTER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, DIREKTA, SÄRSKILDA, KONSEKVENSENLIGA, STRAFFENLIGA, KOMPENSATIONSMÄSSIGA ELLER ANDRA SKADOR, AVGIFTER, KOSTNADER ELLER KRAV SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL DETTA AVTAL, PRODUKTERNA, INTEGRITETSPOLICYN, ÅTERBETALNINGSPOLICYN, ELLER DIN ELLER EN TREDJE PARTS ANVÄNDNING ELLER FÖRSÖK TILL ANVÄNDNING AV HEMSIDAN ELLER PRODUKTERNA, OAVSETT OM WOLFSON HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, AVGIFTER, KOSTNADER ELLER KRAV. DETTA INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNINGAR, FÖRLUST AV ÅTKOMST, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, INKÖPSKOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER, ELLER ANDRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, DIREKTA, STRAFFENLIGA, KONSEKVENSENLIGA, KOMPENSATIONSMÄSSIGA ELLER ANDRA SKADOR. DETTA GÄLLER OAVSETT HUR SKADORNA PÅSTÅS SKA HA UPPSTÅTT, OCH OAVSETT ANSVARSTEORI, TILL EXEMPEL AVTALSBROTT, SKADESTÅND (INKLUSIVE TILL FÖLJD AV FÖRSUMMELSE OCH STRIKT ANSVAR), GARANTIER OCH ANNAT.

18. TVISTLÖSNING GENOM BINDANDE SKILJEDOM OCH UNDANTAG FRÅN GRUPPÅTALAN

VÄNLIGEN LÄS DENNA SKILJEBESTÄMMELSE NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER. MED UNDANTAG AV DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING GODKÄNNER DU ATT ALLA EVENTUELLA ANSVAR OCH SKYLDIGHETER SOM DU KAN HA I FRAMTIDEN MÅSTE LÖSAS GENOM SLUTLIGT OCH BINDANDE KONFIDENTIELLT SKILJEMÅL. DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT DU AVSTÅR DIG RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY. RÄTTIGHETERNA SOM DU SKULLE HA HAFT OM DU GICK TILL DOMSTOL, SOM RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA, ÄR MER BEGRÄNSADE ELLER FINNS INTE. DU ACCEPTERAR ATT DU ENDAST FÅR KOMMA MED ANSPRÅK I DIN EGEN INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM MÅLSÄGARE (LEDARE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) I EN GRUPP ELLER ETT REPRESENTANTFÖRFARANDE. DU ACCEPTERAR VIDARE ATT SKILJEMANNEN INTE FÅR KONSOLIDERA FÖRFARANDEN ELLER ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT PRESIDERA ÖVER NÅGON FORM AV EN REPRESENTANT ELLER GRUPPFÖRFARANDE.

INGEN DOMARE ELLER JURY MEDVERKAR VID SKILJEDOM, OCH DOMSTOLENS GRANSKNING AV EN SKILJEDOM ÄR BEGRÄNSAD. SKILJEDOMEN KAN DOCK FATTA BSLUT PÅ INDIVIDUELL BASIS OM SAMMA SKADOR OCH ÅTGÄRDER SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE FÖRFARANDEN OCH ÅTGÄRDER ELLER SKADESTÅND) OCH MÅSTE FÖLJA DESSA VILLKOR FÖR TJÄNSTER OCH FÖRSÄLJNING SAMT AVTALET PRECIS SOM EN DOMSTOL SKULLE GÖRA DET.

Allmänt

Skiljedom är ett sätt att lösa problem utan att gå till domstol. Ett ”problem” innebär en tvist mellan dig, Wolfson eller en inblandad tredje part relaterad till ditt konto, din användning av hemsidan, produkterna du har köpt, din relation till Wolfson, kommunikation från eller med Wolfson, dessa villkor, integritetspolicyn eller återbetalningspolicyn. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla tvister som på något sätt relaterar till din användning eller försök till användning av produkterna, samt handlingar av eller uteslutande av information från Wolfson eller en tredje part relaterat till din användning eller försök till användning av produkterna. Du, Wolfson eller en involverad tredje part kan starta en skiljedom. Wolfson går med på slutlig och bindande individuell och konfidentiell skiljedom om en tvist uppstår med dig. På samma vis går du med på en slutlig och bindande individuell och konfidentiell skiljedom om du har en tvist med Wolfson. Genom att gå med på skiljedom frånskriver du dig rätten att gå till domstol och går istället med på att skicka in tvister för slutlig och bindande individuell och konfidentiell skiljedom. Denna skiljedomsklausul i Sektion 18 utgör villkoren för vårt avtal gällande slutlig och bindande konfidentiell skiljedom och styrs av Federal Arbitration Act (the “FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16. Du accepterar att dessa villkor inte styrs av United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods och att alla eventuella problem, handlingar, tvister eller kontroverser relaterade till dessa villkor, eller din användning av tjänsterna eller produkterna, eller vår relation, ska hanteras enligt villkoren i denna sektion.

Undantag

Trots det föregående, och som ett undantag från det slutliga och bindande konfidentiella skiljeförfarandet, behåller du och Wolfson båda rätten att, i domstol för små tvister, driva varje anspråk som ligger inom den domstolens jurisdiktion och som går ut på en individ (icke-grupp och icke-representativ) grund, inklusive förfallna kontoärenden inom småmålsdomstolens jurisdiktion. Wolfson kommer inte att kräva skiljedom i samband med något individuellt anspråk som du på ett korrekt sätt lämnar in och driver i en domstol för små mål, så länge anspråket är och förblir anhängigt i den domstolen på individuell basis. Följande anspråk ska inte bli föremål för slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande och måste endast avgöras i delstats- eller federala domstolar i New York, New York: (i) varje tvist, kontrovers eller anspråk som rör intrång eller giltighet av vår egendomsrätt eller rättigheter, inklusive utan begränsning, varumärken, tjänstmärken, upphovsrätter, affärshemligheter eller patent, eller tredje parts immateriella rättigheter; eller (ii) en åtgärd från Wolfson för tillfälligt, preliminärt eller permanent föreläggande, oavsett om det är förbjudet eller obligatoriskt, eller annan provisorisk lättnad, mot dig för brott eller hot om brott mot detta avtal. Du samtycker uttryckligen till att avstå från att väcka eller ansluta dig till några anspråk som är uteslutna från slutlig och bindande skiljedom enligt detta underavsnitt ”b” i någon representativ eller gruppomfattande kapacitet, inklusive men inte begränsat till att väcka eller ansluta dig till några anspråk i någon grupptalan eller någon klassomfattande skiljedom. Småmålsärenden kan lämnas in i alla småmålsdomstolar med personlig och saklig jurisdiktion över parterna. För alla andra ärenden som undantas från slutgiltig och bindande skiljedom enligt detta underavsnitt ”b” samtycker parterna till exklusiv jurisdiktion och plats i delstats- och federala domstolar i New York, New York, och avsäger sig för alltid varje invändning mot nämnda domstolars jurisdiktion och mötesplats.

Obligatoriska procedurer före tvist

Vi erkänner och samtycker till att vi, innan vi initierar något krav mot den andre, först kontaktar den andre med en skriftlig beskrivning av tvisten, som ska inkludera alla relevanta dokument och information, och den föreslagna lösningen. Du kan skicka den skriftliga beskrivningen av eventuell tvist du har med oss via e-post till  eller genom att skriva till Wolfson Brands (U.K.), Ltd., ATTN:  WOLFSON LEGAL, 12 Payne Street, Glasgow, G4 0LF, United Kingdom med certifierad eller registrerad post. Wolfson kontaktar dig per brev på den faktureringsadress du angett till oss eller på den e-postadress du angett till oss. Du samtycker till att i god tro förhandla med Wolfson eller dess utsedda representant om ditt problem eller din tvist. Om tvisten av någon anledning inte löses inom 60 dagar efter mottagandet av den skriftliga beskrivningen av tvisten, samtycker vi till bestämmelserna om tvistlösning nedan. Oavsett det föregående eller andra villkor i detta skiljedomsavtal har vi rätt att begära föreläggande eller andra skäliga åtgärder vid statlig eller federal domstol i New York, New York för att upprätthålla dessa villkor eller förhindra intrång i tredje parts rättigheter eller våra immateriella rättigheter, som anges i underavsnitt ”b” ovan. Du samtycker härmed uttryckligen till, och avsäger dig för alltid varje invändning mot, den exklusiva personliga jurisdiktionen och platsen för nämnda domstolar i sådana åtgärder.

Påbörjan av skiljedom

Du och Wolfson är överens om att inleda ett skiljeförfarande inom 1 år efter att anspråket uppstår (1-årsperioden inkluderar de erforderliga förfarandena före tvist som anges ovan) och att alla skiljeförfaranden som inleds efter 1 år ska preskriberas för alltid.

Plats för skiljedom

Om det omtvistade beloppet är $500 eller mindre, kan skiljeförfarandet genomföras per telefon eller genom skriftliga inlagor. I annat fall ska skiljeförfarandet genomföras i New York, New York såvida inte Wolfson på annat sätt samtycker till att skiljedom sker i ett annat forum som du begärt.

Organisation, regler och skiljemannen

Vi samtycker var och en till att alla andra anspråk utöver de som undantas enligt underavsnitt ”b” ovan ska skickas till slutlig och bindande individuell konfidentiell skiljedom inför en enda skiljedomare från American Arbitration Association ("AAA"). Båda parterna kan påbörja skiljeförfarandet genom att lämna in ett skriftligt krav på skiljeförfarande till AAA och tillhandahålla en kopia till den andra parten inom den tidsperiod som anges i underavsnitt ”d” ovan. Skiljemannen ska väljas efter överenskommelse mellan parterna eller, om parterna inte kan komma överens, väljas i enlighet med AAA:s regler. Skiljeförfarandet kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i AAA:s kommersiella skiljedomsförfaranden, kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister, som gäller vid tidpunkten för inlämnande av begäran om skiljeförfarande. AAA:s regler finns på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Skiljemannen ska ha den exklusiva och enda behörigheten att lösa alla tvister som rör tolkningen, konstruktionen, giltigheten, tillämpligheten eller verkställbarheten av dessa villkor, integritetspolicyn, återbetalningspolicyn och denna skiljedomsbestämmelse. Skiljemannen ska ha den exklusiva och enda behörigheten att avgöra om en tvist är skiljebar. Skiljemannen ska ha den exklusiva och enda befogenheten att avgöra om detta skiljeavtal kan verkställas mot en icke-undertecknare av detta avtal och om en icke-undertecknare av detta avtal kan genomdriva denna bestämmelse mot dig eller Wolfson.

Avgifter

Betalning av alla anmälnings-, administrations- och skiljedomararvoden kommer att styras av AAA:s regler. Vi kommer att betala de avgifter som skiljemannen tar ut för anspråk på totalt mindre än 750 USD, såvida inte skiljemannen fastställer att anspråken är oseriösa, i vilket fall vi förbehåller oss rätten att begära ersättning från dig för eventuella skiljedomararvoden som betalats ut. På samma sätt kommer vi inte att begära advokatarvoden och kostnader i skiljeförfarande såvida inte skiljemannen fastställer att kraven är oseriösa. I alla andra avseenden ska parterna var och en betala sina egna tilläggsarvoden, kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till de för eventuella advokater, experter, dokument och vittnen.

Gällande lag och belöning

Skiljemannen ska följa den materiella lagen i delstaten New York utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper. Varje belöning som ges ska innehålla ett konfidentiellt skriftligt yttrande och ska vara slutgiltigt, föremål för överklagande enligt FAA. Dom över skiljedomarens dom kan tas upp i vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion.

Verkställbarhet

Denna bestämmelse lever kvar efter uppsägning av ditt konto eller Wolfsons konkurs, överlåtelse eller överföring. Om avståendet av grupptalan bedöms vara omöjligt att verkställa (d.v.s. om det inte kan verkställas och skiljeförfarande skulle kunna fortsätta som en grupptalan eller via ett ombud), ska hela denna skiljedomsbestämmelse ogiltigförklaras och inte tillämpas. Om en del av denna skiljedomsbestämmelse (förutom undantaget från grupptalan) bedöms vara omöjlig att verkställa, ska de återstående delarna av denna skiljedomsbestämmelse förbli i full kraft och verkan.

Övrigt

Underlåtenhet eller eventuell försening av att verkställa denna skiljedomsbestämmelse i samband med ett visst anspråk kommer inte att utgöra ett avstående från några rättigheter att kräva skiljedom vid en senare tidpunkt eller i samband med andra anspråk förutom att alla anspråk måste väckas inom 1-års preskriptionsperioden som anges ovan. Denna Sektion 18 utgör hela skiljeavtalet mellan dig och Wolfson och ska inte ändras utom skriftligen av Wolfson.

Ändringar

Wolfson förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna skiljedomsbestämmelse. Din fortsatta användning av hemsidan, köp av någon produkt på eller via hemsidan, eller användning eller försök till användning av Wolfsons produkter, är en bekräftelse på ditt samtycke till sådana ändringar. Skulle ändringarna av denna skiljedomsbestämmelse vara väsentliga kommer Wolfson att meddela dig och ge dig möjligheten att hoppa av. Din fortsatta användning av hemsidan, köp eller användning av produkter på eller via hemsidan, eller användning eller försök till användning av Wolfsons produkter, är en bekräftelse på ditt samtycke till sådana väsentliga ändringar.

Gruppskiljedomar. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och för att öka effektiviteten i lösningen på tvisten, i händelse av att 100 eller fler liknande skiljedomskrav mot Wolfson framställts av eller med hjälp eller involvering av samma advokatbyrå(er) eller organisation(er) och lämnas till en skiljedomsleverantör vald i enlighet med reglerna som beskrivs ovan inom en 30-dagarsperiod: (A) parterna ska samarbeta för att gruppera skiljedomskraven i slumpmässiga partier om högst 100 krav per parti (plus, i den mån det finns färre än 100 skiljedomskrav kvar efter den ovan beskrivna grupperingen, en slutlig grupp bestående av de återstående kraven); (B) Målsägandebiträden ska organisera och presentera de samlade kraven för skiljedomsleverantören i ett format som skiljedomsleverantören anger; (C) Skiljedomsleverantören ska se till att varje grupp ska hanteras som en enda skiljedom med en uppsättning arkiverings- och administrativa avgifter och en skiljeman tilldelad per grupp; och (D) skiljedomsleverantören ska skicka en uppsättning fall per grupp och ska inrätta en skiljedomshanteringskonferens per grupp. Du samtycker till att samarbeta i god tro med Wolfson och skiljedomsleverantören för att implementera en sådan gruppstrategi för lösning och avgifter. Tvister om tillämpligheten av denna gruppskiljedomsprocess ska avgöras i ett konsoliderat skiljeförfarande som omfattar alla berörda parter och löses av en enda skiljeman enligt kraven i detta avsnitt. Utan hinder av någon bestämmelse i avtalet om motsatsen ska skiljeförfaranden äga rum i New York, New York eller, om parterna så önskar, genom videokonferens. Parterna kan också komma överens om att genomföra skiljeförfarande baserat enbart på skriftliga inlagor.

Kunder i Kalifornien. Kaliforniens lag styr förhållandet mellan Wolfson och kunder bosatta i Kalifornien, oavsett eventuella motsägelser i detta avtal, i den utsträckning som skiljemannen eller en domstol med behörig jurisdiktion bestämmer, även om det är i strid med detta avtal om skiljedom, och då ska följande regler gälla: (a) en representativ talan om offentligt föreläggande enligt Kaliforniens Consumer Legal Remedies Act (Cal. Civ. Code § 1750 et seq.), Unfair Competition Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17200 et seq.) och/eller False Advertising Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17500 et seq.) måste avgöras på gruppbasis, (b) i händelse av att föregående klausul bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa kan en representativ talan om offentligt föreläggande föras i enlighet med Kaliforniens Consumer Legal Remedies Act (Cal. Civ. Code § 1750 et seq.), Unfair Competition Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17200 et seq.) och/eller False Advertising Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17500 et seq.), i de statliga eller federala domstolarna i New York på gruppbasis, och (c) alla andra anspråk än offentliga förelägganden måste avgöras på individuell, icke-gruppbasis som i övrigt anges i denna Sektion 18.
DU FÖRSTÅR ATT DU SKULLE HA HAFT RÄTTEN ATT GÅ TILL DOMSTOL, ATT LÅTA EN DOMARE ELLER JURY AVSLUTA DITT MÅL OCH ATT VARA PART I ETT GRUPPMÅL ELLER REPRESSENTIV ÅTGÄRD. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ISTÄLLET ATT EVENTUELLA ANSVAR AVSLUTAS INDIVIDUELLT OCH ENDAST GENOM BINDANDE, SLUTLIGA OCH KONFIDENTIELLA SKILJEDOMAR. DU HAR RÄTT ATT FRÅNSÄGA DIG DENNA SKILJEBESTÄMMELSE INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN DET DATUM DÅ DU KÖPT, ANVÄNT ELLER FÖRSÖKT ANVÄNDA EN PRODUKT SOM DU KÖPT PÅ ELLER GENOM HEMSIDAN (VAD SOM ÄN KOMMER FÖRST) GENOM ATT SKRIVA TILL OSS VIA CERTIFIERAD ELLER REGISTRERAD POST PÅ ADRESSEN WOLFSON BRANDS (U.K.), LTD., ATTN: WOLFSON LEGAL, 12 PAYNE STREET, GLASGOW, G4 0LF, UNITED KINGDOM, MED NOTATIONEN ”ARBITRATION OPT-OUT” SKRIVET UTANPÅ KUVERTET ELLER PAKETET, ELLER GENOM ATT MEJLA TILL MED ÄMNESRADEN ”ARBITRATION OPT-OUT”. FÖR ATT DITT VAL SKA VARA EFFEKTIVT MÅSTE DU SKICKA ETT SKRIFTLIGT MEDDELANDE SOM IDENTIFIERAR ALLA PRODUKTER DU KÖPT, ANVÄNT ELLER FÖRSÖKT ANVÄNDA INOM TRETTIO (30) DAGAR OCH DET DATUM DÅ DU KÖPTE, ANVÄNDE ELLER FÖRSÖKTE ANVÄNDA PRODUKTEN. OM MER ÄN TRETTIO (30) DAGAR HAR GÅTT ÄR DU INTE KVALIFICERAD ATT VÄLJA BORT DEN HÄR BESTÄMMELSEN OCH DU MÅSTE DÅ FÖLJA DITT ANSPRÅK SOM ETT INDIVIDUELLT BINDANDE SKILJEMÅL ENLIGT DETTA AVTAL.
Om skiljemannen eller en domstol med behörig jurisdiktion bestämmer att, i strid med detta avtal och oavsett vad som sägs i detta dokument, anspråk från individer som befinner sig utanför USA inte omfattas av avtalet om skiljedom som beskrivet i denna Sektion 18 och/eller att New Yorks lag inte gäller, ska istället följande regler gälla:
Om du bor i Kanada: (1) underkastar du dig den personliga och exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i provinsen Ontario; och (2) samtycker du till att alla anspråk kommer att styras av och tolkas underkastat lagarna i Ontario och de lagar i Kanada som är tillämpliga där, utan att ge verkan till dess lagkonfliktprinciper.
Om du är bosatt inom Europeiska Unionen (”EU”) eller i Storbritannien (”U.K.”), kan du lämna in ett krav mot oss i ditt eget land eller i Storbritannien, men samtycker till att alla anspråk kommer att styras av och tolkas baserat på lagarna i U.K.
Om du bor i Australien: (1) underkastar du dig den personliga och exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i delstaten Victoria; och (2) samtycker du till att alla anspråk kommer att styras av och tolkas underkastat lagarna i delstaten Victoria, utan att ge verkan till dess lagkonfliktprinciper.
Om du bor utanför USA, EU, Storbritannien, Australien och Kanada: (1) underkastar du dig den personliga och exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i Skottland; och (2) samtycker du till att alla anspråk kommer att styras av och tolkas underkastade lagarna i Skottland, utan att ge verkan åt dess lagkonfliktprinciper.

19.ANDRA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER FRÅN WOLFSON

För att förhindra eller begränsa irreparabel skada på Wolfson, i händelse av något brott eller hot om brott från dig gällande bestämmelserna i avtalet eller något intrång eller hotat intrång från dig av Wolfsons eller tredje parts immateriella rättigheter, ska Wolfson vara berättigad att begära ett föreläggande eller annan rimlig lättnad som begränsar sådan överträdelse, hotad överträdelse, intrång eller hotat intrång. Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det förbjuder Wolfson från att vidta andra rättsliga åtgärder som finns tillgängliga för sådana brott, överträdelser, intrång eller hotade intrång, inklusive återkrav av ekonomiskt skadestånd från dig.

20.ERSÄTTNING

I den utsträckning som lagen tillåter samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla Wolfson och dess dotterbolag, och deras respektive styrelseledamöter, aktieägare, tjänstemän, anställda, licensgivare, oberoende entreprenörer, underleverantörer, leverantörer, moderbolag och agenter oskadda från och mot alla anspråk, åtgärder, förluster, skulder, skador, utgifter, krav och kostnader av något slag, inklusive men inte begränsat till advokatarvoden och kostnader för rättstvister, annan tvistlösning eller regulatorisk utredning som uppstår på grund av, är ett resultat av eller på något sätt kopplat till eller relaterat till (1) din användning eller missbruk av hemsidan, (2) information du skickar eller överför via hemsidan, eller (3) ditt brott mot dessa villkor, de dokument de införlivar genom hänvisning, eller avtalet, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

21.MEDDELANDE OCH UTTAGNINGSPROCEDURER; COPYRIGHT-AGENT

Om du tror att material eller innehåll som är tillgängligt på någon del av hemsidan utgör ett intrång i någon upphovsrätt som du äger, kan du eller din agent skicka Wolfson ett meddelande som begär att Wolfson tar bort materialet eller innehållet från hemsidan. Om du anser att någon felaktigt har lämnat in en anmälan om upphovsrättsintrång mot dig, kan du skicka ett bestridande av detta till Wolfson. Meddelanden och bestridanden ska skickas per e-post till med ämnesraden “DMCA Notice” eller “DMCA Counter-Notice”, beroende på fall, eller i skrift via registrerad eller certifierad post till Wolfson Brands (U.K.), Ltd., ATTN:  WOLFSON LEGAL, 12 Payne Street, Glasgow, G4 0LF, United Kingdom.

22.INGEN DISPENSKLAUSUL

Inget misslyckande eller försening från Wolfsons sida med att utöva någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse enligt avtalet får fungera som ett avstående, och inte heller får något enskilt eller partiellt utövande av någon sådan rättighet, befogenhet eller gottgörelse hindra någon annan att utöva eller ytterligare utövande av sådan rättighet, makt eller gottgörelse, eller utövandet av andra rättigheter, makt eller gottgörelse enligt avtalet. Ett avstående från någon rättighet eller skyldighet enligt avtalet ska endast gälla om det är skriftligt och undertecknat av Wolfson.

23.GÄLLANDE LAGAR OCH PLATS

Dessa villkor och alla frågor eller tvister som uppstår baserat på eller på annat sätt relaterat till dessa villkor, vår integritetspolicy eller återbetalningspolicy, eller något ärende som rör Wolfson, inklusive din användning av hemsidan och ditt köp och användning eller försök till användning av någon produkt, ska uteslutande styras av lagarna i delstaten New York exklusive dess lagkonfliktbestämmelser. I den mån ett krav eller en tvist av skiljemannen eller (om lämpligt) en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara utesluten av skiljeavtalet i Sektion 18 ovan, kommer parterna, om inget annat uttryckligen anges i Sektion 18, överens om att ett sådant anspråk eller en sådan tvist uteslutande ska föras in och avgöras av de statliga eller federala domstolarna i New York, New York, och du samtycker härmed oåterkalleligt till den exklusiva personliga jurisdiktionen för, och exklusiva platsen för, sådana domstolar, och avsäger dig för alltid varje invändning till nämnda domstolars exklusiva jurisdiktion eller plats. Alla sådana anspråk ska framföras och upprätthållas uteslutande på individuell, icke-grupp och icke-representativ basis, och parterna avsäger sig för alltid rätten att framställa sådana anspråk på gruppbasis eller representativ basis.

24.HÄNDELSER UTOM WOLFSONS KONTROLL – FORCE MAJEURE

Wolfson är inte ansvarig gentemot dig för förseningar, skador eller misslyckanden som orsakas av en Force Majeure-händelse. Såsom det används i detta avtal avser ”Force Majeure-händelse” följande: gudshandlingar, naturfenomen, pandemier eller epidemier, terrorism, uppror, revolution eller inbördesstrider, inbördeskrig eller fientliga aktioner, arbetsstrejker, offentliga fiender, federala eller statliga lagar, regler och förordningar från statliga myndigheter som har jurisdiktion över förhållandena, oförmåga att skaffa material, utrustning eller nödvändig arbetskraft på den öppna marknaden, akut och ovanlig brist på arbetskraft, material eller utrustning, samt andra orsaker utanför Wolfsons kontroll. Förseningar på grund av någon av ovanstående orsaker ska inte anses vara ett brott mot eller underlåtenhet att uppfylla detta avtal. Wolfson ska inte mot sin vilja behöva justera någon tvist förutom i enlighet med tillämplig lag.

25.ÖVERLÅTNING

Wolfson kan överlåta sina rättigheter enligt detta avtal när som helst utan att meddela dig. Dina rättigheter enligt detta avtal kan inte överlåtas utan Wolfsons uttryckliga skriftliga medgivande.

26.ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

All information som kommuniceras på hemsidan betraktas som elektronisk kommunikation. När du kommunicerar med Wolfson via eller på hemsidan, eller via andra former av elektroniska medier såsom e-post, kommunicerar du med företaget elektroniskt. Du samtycker till att vi får kommunicera elektroniskt med dig och att sådan kommunikation, såväl som information, avslöjanden, avtal och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, är likvärdig med skriftlig kommunikation och ska ha samma kraft och effekt som om de var skriftliga och undertecknade av den part som skickade meddelandet. Du bekräftar och godkänner vidare att genom att klicka på en knapp märkt ”SLUTFÖR BESTÄLLNING”, ”BETALA NU”, ”BESTÄLL NU”, ”SKICKA”, ”KÖP NU”, ”KÖP”, ”JAG ACCEPTERAR”, ”JAG GODKÄNNER”, eller liknande länkar eller knappar, skickar du in en juridiskt bindande elektronisk signatur och ingår ett juridiskt bindande avtal. Du bekräftar att dina elektroniska bidrag utgör ditt avtal och din avsikt att vara bunden av detta avtal. I enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, regler eller andra lagar, inklusive men inte begränsat till United States Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, P.L. 106-229 (”E-Sign Act”) eller andra liknande författningar, GODKÄNNER DU HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATER, AVTAL, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA PEKTORER OCH ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIES OCH TRANSAKTIONER SOM STARTATS ELLER SLUTFÖRTS GENOM HEMSIDAN. Dessutom avsäger du dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur, leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller betalningar eller beviljande av krediter genom andra än elektroniska medel.

Du samtycker också till att vi kan kommunicera med dig på det telefonnummer som du angett, inklusive genom användning av automatisk uppringning och förinspelad röstteknik, om din beställning samt om erbjudanden och rabatter. Ditt samtycke att ta emot automatiskt uppringda eller förinspelade samtal eller meddelanden om erbjudanden och rabatter är inte ett villkor för köp.

27.DINA ÖVRIGA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER

Du representerar och garanterar härmed ytterligare: (1) att du är minst arton (18) år gammal, eller den lagliga myndighetsåldern i din jurisdiktion, beroende på vilken som är högst; (2) att du har läst detta avtal och grundligt förstått villkoren i detta avtal; och (3) att alla produkter du köper från hemsidan kommer att användas för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, och att du inte kommer att sälja vidare, vidaredistribuera eller exportera någon produkt som du beställer från hemsidan. Du intygar vidare att Wolfson har rätt att lita på all information som du tillhandahåller Wolfson, och att Wolfson kan kontakta dig via e-post, telefon eller post för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till (i) uppföljningssamtal, (ii) kundbelåtenhetsundersökningar och (iii) förfrågningar om alla beställningar som du har gjort eller övervägt att göra på eller via hemsidan.

28.AVSKÄRNING OCH UNDANTAG

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor. Ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

29.VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Dessa villkor träder i kraft (eller träder i kraft igen) när du klickar i en kryssruta och accepterar villkoren, klickar på "JAG ACCEPTERAR" eller liknande knappar, skickar information via denna hemsida, svarar på en begäran om information, genomför ett köp, väljer en betalningsmetod, anger information om betalningsmetod och/eller börjar installera, komma åt eller använda hemsidan, beroende på vad som händer först. Wolfson förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande neka dig åtkomst till hemsidan eller till någon del därav och att säga upp dina rättigheter enligt dessa villkor, efter eget gottfinnande. Dina rättigheter enligt dessa villkor upphör automatiskt att gälla om du inte följer dessa villkor, med förbehåll för överlevnadsrättigheterna enligt vissa bestämmelser som anges nedan. Uppsägning träder i kraft utan föregående meddelande. Bestämmelserna om tillåtelse att använda inlägg, äganderätt och immateriell äganderätt, inlämningar, gottgörelse, friskrivningar från garanti och ansvar, tillåtlighet av dessa villkor, skiljedom och avstående av grupptalan, alla utfästelser och garantier från dig och tillämplig lag kommer att överleva uppsägningen av dessa villkor oavsett anledning.

30.HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa villkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna hemsida eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss, styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om muntlig eller skriftlig, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av villkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas emot den part som skrivit avtalet.

31.ÄNDRINGAR I AVTALET

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av villkoren på .

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att regelbundet kolla hemsidan för att se ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår hemsida eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du accepterar ändringarna.

32.KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om villkoren ska skickas till oss på eller via post till företagsadressen som listas härunder i Sektion 33:

33.FÖRETAGSADRESS

WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED
12 Payne Street
Glasgow
G4 0LF
United Kingdom

Företagsnummer: SC638930